Kancelaria Adwokacka Mediacyjna
Dorota Wyleżoł

Adwokat Dorota Wyleżoł świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i małych przedsiębiorców przed sądami, organami ścigania, urzędami. Pomaga przeprowadzić sprawę także u notariusza lub załagodzić czy rozwiązać spór przy pomocy psychologa lub mediatora. Udziela pomocy prawnej Klientom z wyboru i wskazanych z urzędu - w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, cywilnych , gospodarczych i karnych.

Adwokat Dorota Wyleżoł prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Tychach od 04.05.2005r. Prawo studiowała w latach 1994-1999 uzyskując tytuł magistra prawa. Sprawy obsługuje z zachowaniem zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, każdorazowo po szczegółowym omówieniu z Klientem istotnych dla sprawy zagadnień. Sprawy obsługuje w sądzie, organach ścigania, u notariusza i jako mediator stały certyfikowany

Rozwijając umiejętności i kompetencje mediacyjne nabyte na Studiach Podyplomowych z zakresu Negocjacje i Mediacje, w Szkole Mediacji ADR w Krakowie odbyła także szereg szkoleń organizowanych m.in. przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, Akademie w ramach warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

Mediator do spraw karnych - wpisana na listę stałych mediatorów
na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

Mediator do spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych - wpisana na listę mediatorów stałych na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i w Katowicach
oraz Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mediator Stały - członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Stałych z siedzibą w Warszawie.

Kancelaria - na stałe- współpracuje też z psychologiem. Zlecone sprawy i zadania, powierzone przez Klientów indywidualnych, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach lub sądy, wykonuje zarówno w charakterze pełnomocnika z wyboru, jak i z urzędu. Pełni obowiązki kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu oraz kuratora procesowego do sprawy.

Wiedza, kompetencja, etyka...