Wyleżoł Dorota
Kancelaria Adwokacka

Specjalizacja i praktyka zawodowa obejmuje:

 • prawo rodzinne
  • sprawy o alimenty , rozwód, separację, adopcję
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa,
  • wydanie zgody na paszport czy dowód osobisty dla małoletniego dziecka,
  • o zmianę wyroków i postanowień wydanych przez sąd rodzinny i opiekuńczy,
  • powierzenie, ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, miejscu jego pobytu i zamieszkania,
  • kontakty rodzica czy dziadków z małoletnimi dziećmi,
  • opiekę nad częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionym i kuratelę,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego,
  • sprawy nieletnich;
 • prawo karne
  • na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego
  • Reprezentacja interesów podejrzanego i oskarżonego jako obrońca,
  • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych przestępstwami czy wykroczeniami jako Ich pełnomocnik każdorazowo w Prokuraturze , Urzędzie Skarbowym i na Policji.
 • prawo spadkowe
  • sprawy o przyjęcie lub o odrzucenie spadku - z ustawy lub z testamentu ,
  • o stwierdzeniem praw do spadku po Zmarłym,
  • o dział spadku i podział majątku wspólnego dla żyjącego małżonka Zmarłego
  • o otwarcie i ogłoszenie testamentu, ustalenie jego nieważności ,
  • o zachowek i inne
 • prawo rzeczowe
  • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomych,
  • o zasiedzenie nieruchomości,
  • o ustanowienie i zniesienie służebności osobistych i gruntowych;
  • o ochronę posiadania,
 • prawo cywilne
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, o zmianę lub uchylenie
  • wydanego postanowienia w tej mierze.
  • o ustanowienie lub zmianę opiekuna prawnego czy kuratora ,
  • sprawy osób dotkniętych upośledzeniem lub chorą psychiczną,
  • w sprawach o zapłatę - w postępowaniu uproszczonym, nakazowym i w procesie,
  • sprzeciwu i zarzutów od wydanego nakazu zapłaty,
  • opracowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, wniesienie
  • pomoc w zredagowaniu apelacji i odpowiedzi na apelację,
  • poprowadzenie innych spraw, zleconych indywidualnie

 • Jako mediator stały mediuję sprawy z w/w podanych zakresów